Αλεξάνδρα Μόσχοβη: Επιμελητικές πρακτικές περί της φωτογραφίας (Κριτική & Τέχνη)

Συγγραφέας 
Αλεξάνδρα Μόσχοβη
Δημοσιευμένο 
AICA Ελλάς
Αθήνα
2011
Αρχείο/α Πηγών