Φωτοφράχτης (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία)

Συγγραφέας 
Πάρης Σπίνου
Δημοσιευμένο 
&7, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία
Athens
Σεπτέμβριος 12, 2001
Αρχείο/α Πηγών