Γιάννης Σκοπετέας: Συνέντευξη με τον Γ.Σ. για την έκθεση "Εικόνα και Είδωλο" (Φωτογράφος)

Συγγραφέας 
Γιάννης Σκοπετέας
Δημοσιευμένο 
Φωτογράφος
Αθήνα
Ιούλιος 1998
Αρχείο/α Πηγών