Γιώργος Καρουζάκης: Ταξίδι στα Κύθηρα (Ελευθεροτυπία)

Συγγραφέας 
Γιώργος Καρουζάκης
Δημοσιευμένο 
Ελευθεροτυπία
Αθήνα
Φεβρουάριος 22, 2008
Αρχείο/α Πηγών