"Η Ελλάδα μέσα από την φωτογραφία"

Διπλή σελίδα: η τελευταία εικόνα του λευκώματως Η Ελλάδα μέσα από την φωτογραφία, σε επιμέλεια Αλεξάνδρας Μόσχοβη και Αλίκης Τσίργιαλου (Μέλισσα, Αθήνα 2009)

Δημοσιευμένο 
Μέλισσα
Αθήνα
2009
Αρχείο/α Πηγών