Ηρακλής Παπαϊωάννου: Θεσμοί και φωτογραφικές αλληγορίες (Επίλογος ’97)

Συγγραφέας 
Ηρακλής Παπαϊωάννου
Δημοσιευμένο 
Επίλογος '97 (Γαλαίος)
Αθήνα
1997
Αρχείο/α Πηγών