Κωστής Αντωνιάδης: Η κρίση ταυτότητας του καλλιτέχνη-φωτογράφου (Επίλογος ‘97)

Συγγραφέας 
Κωστής Αντωνιάδης
Δημοσιευμένο 
Επίλογος '97 (Γαλαίος)
Αθήνα
1997
Αρχείο/α Πηγών