Κυριάκος Ντελόπουλος: Ενθύμιον ωραίας Άνδρου (Καθημερινή)

Συγγραφέας 
Κυριάκος Ντελόπουλος
Δημοσιευμένο 
Καθημερινή
Αθήνα
Σεπτέμβριος 18, 2007
Αρχείο/α Πηγών