Μαργαρίτα Πουρνάρα: Ο αυτοδίδακτος Π. Φατσέας (Καθημερινή)

Συγγραφέας 
Μαργαρίτα Πουρνάρα
Δημοσιευμένο 
Καθημερινή
Αθήνα
Φεβρουάριος 18, 2008
Αρχείο/α Πηγών