Νίκος Παναγιωτόπουλος: Φωτογραφίες από τα μοναστήρια της Παλαιστίνης (Χάρτης)

Συγγραφέας 
Νίκος Παναγιωτόπουλος
Δημοσιευμένο 
Χάρτης 3
Αθήνα
Νοέμβριος 1982
Αρχείο/α Πηγών