Αναφορά για τον Αύγουστο

Roy Fisher
ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Πώς κοιμάμαι; Καλά, μοναχά
που τα όνειρα είναι άσχημα:

όλο μομφές,
μηδαμινές μα δίκαιες.

Ετούτα τα νωθρά καλοκαιρινά χαράματα
με τις ατελέσφορες ανατολές

με ανακουφίζουν το ξύπνημα,
το γλίστρημα στην άνεση,

το να γίνομαι πάλι τέσσερα,
τα χακί κεφάλια των γιών μου

καθώς τους βλέπω απ' το προσκέφαλο
να τρέχουν πέρα-δώθε.

Προγευματίζοντας αντιλαμβάνομαι,
στη θέα του κήπου,

το πώς βοσκήσαν οι καιροί:
προφίλ, το τολμηρό αγριοπερίστερο

βαδίζει στο γρασίδι
κάτω από βαρία φυλλώματα, χαμηλό ουρανό.

Παλμοί κάποιου ανυπόστατου ανεμιστήρα
χτυπούνε πίσω μου,

χρόνος που χάνεται, αγνοημένος·
κανένας δεν μετρά τον χρόνο, τόσες

σταθερές, ο καιρός αμετάβλητος,
η εργασία μου γεμίζοντας τις μέρες

ώστε να μοιάζουν μία μονάχα μέρα,
ένα πλαίσιο στέρεο, σχηματισμένο

απ’ το παράθυρο όπου θρονιάζω
(ή που σωριάζομαι, τα πόδια στο γραφείο

και να μου γνέφουν οι περαστικοί
σαν σε παράπληκτο)

- ένα γυάλινο είδωλο του εαυτού μου
που συγκρατεί τα λιγοστά συμβάντα

σαν διαφάνειες, και με φαινομενικά
ιδιόρρυθμη αλληλουχία.

 

“Report on August”, Collected Poems 1968 (1969)
Πρώτη δημοσίευση, Χάρτης αρ. 9,  Δεκέμβριος 1983
Αναδημοσίευση: Μαρία Λαϊνά, Ξένη ποίηση του 20ου αιώνα, Λωτός, 1989
Αναθεώρηση, Απριλιος 2018

 

 

 

 

 


Συγγραφέας 
Γιάννης Σταθάτος
Original Author 
Roy Fisher
Δημοσιευμένο 
Χάρτης 9
Αθήνα
1983