Εικόνα και Είδωλο: Η Νέα Ελληνική Φωτογραφία, 1975-1995

Ολόκληρο το εκτεταμένο δοκίμιο που συνόδεψε τον κατάλογο της ομαδικής έκθεσης Εικόνα και Είδωλο: Η Νέα Ελληνική Φωτογραφία, 1975-1995 η οποία παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης τον Φεβρουάριο 1997, εγκαινιάζοντας τη Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.


Συγγραφέας 
John Stathatos - Γιάννης Σταθάτος
Δημοσιευμένο 
Υπουργείο Πολιτισμού
1995
Κείμενο PDF