Το ελληνικό φωτογραφικό βιβλίο (Επίλογος 2002)

επίλογος 2002
Εκδόσεις Γαλαίος, Αθήνα, Νοέμβριος 2002


Συγγραφέας 
Γιάννης Σταθάτος
Δημοσιευμένο 
2002
Κείμενο PDF