Επινοήσεις και Μαρτυρίες: Φωτογραφία και Αφήγηση

Δοκίμιο δημοσιευμένο στον κατάλογο της ομώνυμης έκθεσης, μέρος της Φωτογραφικής Συγκυρίας 2004


Συγγραφέας 
Γιάννης Σταθάτος
Δημοσιευμένο 
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη
2004
Κείμενο PDF