Μαρία Χρουσάκη, Φωτογραφίες 1917-1958

Μαρία Χρουσάκη, Φωτογραφίες 1917-1958
Μαρία Χρουσάκη, Φωτογραφίες 1917-1958

Πλήρες ελληνικό δοκίμιο.


Συγγραφέας 
Γιάννης Σταθάτος
Δημοσιευμένο 
Εθνική Πινακοθήκη
Αθήνα
2000
Κείμενο PDF