Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Περιοδικό Χάρτης αρ.4, Ιανουάριος 1983


Συγγραφέας 
Γιάννης Σταθάτος
Δημοσιευμένο 
Χάρτης 4
Αθήνα
Ιανουάριος 1983
Κείμενο PDF