Παναγιώτης Φατσέας: Πρόσωπα των Κυθήρων, 1920-1938

Παναγιώτης Φατσέας: Πρόσωπα των Κυθήρων, 1920-1938
Παναγιώτης Φατσέας: Πρόσωπα των Κυθήρων, 1920-1938

Πλήρες κείμενο του εισαγωγικού δοκιμίου στο αντίστοιχο αρχείο pdf.


Συγγραφέας 
Γιάννης Σταθάτος
Δημοσιευμένο 
Εκδόσεις tetarto
Αθήνα
2008
Κείμενο PDF