Κλειστή Χώρα

(
1986
)
John Stathatos: A Closed Country / Γιάννης Σταθάτος: Κλειστή Χώρα
John Stathatos: A Closed Country / Γιάννης Σταθάτος: Κλειστή Χώρα
John Stathatos: A Closed Country / Γιάννης Σταθάτος: Κλειστή Χώρα
John Stathatos: A Closed Country / Γιάννης Σταθάτος: Κλειστή Χώρα

Ιστορικό εκθέσεων
• 1986  Camden Arts Centre, Λονδίνο, 20/4-18/5
• 1986  The Photogallery, St Leonards-on-Sea, 24/5-21/6