Μερικοί από τους νεκρούς της νήσου

(
1988
)
John Stathatos: Some of the Island Dead / Γιάννης Σταθάτος: Μερικοί από τους νεκρούς της νήσου (1988)
John Stathatos: Some of the Island Dead / Γιάννης Σταθάτος: Μερικοί από τους νεκρούς της νήσου (1988)
John Stathatos: Some of the Island Dead / Γιάννης Σταθάτος: Μερικοί από τους νεκρούς της νήσου (1988)
John Stathatos: Some of the Island Dead / Γιάννης Σταθάτος: Μερικοί από τους νεκρούς της νήσου (1988)
John Stathatos: Some of the Island Dead / Γιάννης Σταθάτος: Μερικοί από τους νεκρούς της νήσου (1988)

Ιστορικό εκθέσεων
Πρώτη εκδοχή (1988):
• 1988, Death, Kettle’s Yard, Cambridge
• 1989, Septembre de la photographie, Νίκαια
• 1991, Stills Gallery, Edinburgh

Δεύτερη εκδοχή (1996):
[πέντε μοναδικές αργυροτυπίες, 80 x 101 εκ., επικολλημένες σε αλουμίνιο]
• 1996, Wigmore Fine Arts, Λονδίνο
• 1997, «Εικόνα και Είδωλο», Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη

Εκδοσεις:
Death, κατάλογος, Cambridge 1988
Εικόνα και Είδωλο, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη 1997