Αρχαιολογίες

John Stathatos: Archaeologies
John Stathatos: Archaeologies

Duke Arnest of Austria dispatched an envoy to investigate an account by the Polish soldier John Warchewsky whereby in a certain region of Poland, pots of various kinds were being spontaneously generated by the hand of nature, without human intervention. The duke, suspicious of such stories and judging this account highly unlikely, chose an officer skilled in determining the truth. That is why King Wladislas, with a view to dispelling the doubts of his ducal cousin, made his way to the village of Nochow, between the Polish towns of Srzem and Kosten. He had the earth excavated in his presence in a number of places, bringing to light several pots, all different by reason of their shape and size and each formed by nature’s prodigious action and power, precisely as if they had been shaped by a human potter. The king pointed out to duke Arnest’s envoy, who eagerly examined each pot, that Poland was often the theatre of this natural miracle, not just in one place, but in many; and he subsequently sent the duke a number of different pots for the purpose of confirming the truth of these facts. These pots, soft and fragile when they emerge from the ground, once hardened by the sun are in every way suitable for human use.
Annales seu cronicae inclit regni Polonia, 1416

Φωτογραφία και αρχαιολογία είναι και οι δύο μέθοδοι επανακτήσεως του παρελθόντος: η αρχαιολογία με τη συλλογή και μελέτη υλικών μαρτυριών, και η φωτογραφία χάρη στην καταγραφή της πραγματικότητας. Και οι δύο όμως πειθαρχίες, αν και θεωρούνται πρότυπα αμερόληπτης μαρτυρίας, υπόκεινται στις αοριστίες της ερμηνείας. Οι φωτογραφίες, όπως και τα ευρήματα των ανασκαφών, συνεισφέρουν στην κατανόηση του παρελθόντος, αλλά η κατανόηση αυτή εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις προκαταλήψεις, επιθυμίες και ευαισθησίες του ερμηνευτή· κάθε καινούργια γενιά αναζητεί - και μοιραία, ανακαλύπτει - επιβεβαίωση των όσων αυτή θεωρεί σημαντικά στο παρελθόν. Επιπλέον, φωτογραφία και αρχαιολογία μπορούν να εκληφθούν ως συστήματα ταξινόμησης ορισμένων πτυχών του κόσμου: η συστηματική φωτογράφιση πύργων νερού από τους Becher και μία συλλογή βυζαντινών νομισμάτων, λόγου χάριν, αντιπροσωπεύουν δύο εκδοχές τέτοιων συστημάτων
Γιάννης Σταθάτος

Συμμετέχοντες
Keith Arnatt, Εριέτα Αττάλη, Eric Bourret, Λίζη Καλλιγά, Alain Ceccaroli, Joan Fontcuberta,  Άρις Γεωργίου, Θωμάς Γερασόπουλος, Anthony Hernandez, Kai-Olaf Hesse, Στέργιος Καράβατος, Χρήστος Κουκέλης, Ελένη Μαλιγκούρα, Σωκράτης Μαυρομάτης, Jean-Daniel Pollet, Ian Walker

Επιμελητής 
Γιάννης Σταθάτος
Τοποθεσία & Ημερομηνία 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη
,
2003