Οι Βιομηχανικές Φωτογραφίες του Δημήτρη Χαρισιάδη

Δημήτρης Χαρισιάδης: Μακεδονία, 1957
Δημήτρης Χαρισιάδης: Μακεδονία, ...
Δημήτρης Χαρισιάδης: Βυρσοδεψείο, Μυτιλήνη 1961
Δημήτρης Χαρισιάδης: Βυρσοδεψείο...
Δημήτρης Χαρισιάδης: Βυρσοδεψείο, Μυτιλήνη 1961
Δημήτρης Χαρισιάδης: Βυρσοδεψείο...
Δημήτρης Χαρισιάδης: Ελαιουργείο, 1963ssing, 1963
Δημήτρης Χαρισιάδης: Ελαιουργείο...

Ο όρος «βιομηχανική φωτογραφία» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χρηστικής ως επί το πλείστον φωτογράφισης, από τη σχολαστική καταγραφή κατασκευαστικών λεπτομερειών μέχρι την απεικόνιση βιομηχανικών χώρων και προϊόντων για προπαγανδιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Στην Ελλάδα, η βιομηχανική φωτογραφία άργησε να αναπτυχθεί, όπως άργησε να αναπτυχθεί και η ίδια η βιομηχανία. Ουσιαστικά πρωτοεμφανίζεται με το πέρας του Εμφυλίου, ωθούμενη από το μεγάλο κίνημα της Ανασυγκρότησης.

Όταν γύρω στο 1952-53 δημιούργησε δικό του πρακτορείο, ο αποδεδειγμένος επαγγελματισμός του Δημήτρη Χαρισιάδη τον οδήγησε σε συνεργασία με τις καινούργιες ιδιωτικές και ημικρατικές βιομηχανίες που σταδιακά εμφανίζοντο. Κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, έμελλε να συνεργασθεί με όλους σχεδόν τους μεγαλύτερους φορείς της ελληνικής οικονομίας, όπως ΕΤΒΑ, ΔΕΗ, Ελληνικά Ναυπηγεία, Αλουμίνιο της Ελλάδος, Βιοχάλκο, Νεώριο Σύρου, Ελληνικά Διυλιστήρια, Πειραϊκή-Πατραϊκή, Ασπιώτη-Έλκα και άλλους πολλούς.

Αξίζει να υπογραμμισθεί πως όλες ανεξαιρέτως οι βιομηχανικές φωτογραφίες του Δημήτρη Χαρισιάδη τραβήχτηκαν κατόπιν παραγγελίας: ο Χαρισιάδης δεν έκανε εδώ δημοσιογραφία, ούτε βέβαια κοινωνική έρευνα. Η γνωστή ρήση του Walter Benjamin σχετικά με την αδιαφάνεια της φωτογραφίας αρμόζει απόλυτα στην περίπτωση. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι το έργο του Χαρισιάδη πρέπει να θεωρηθεί αναξιόπιστο ως μαρτυρία, οφείλουμε όμως να έχουμε υπ’ όψιν μας τις συνθήκες κάτω από τις οποίους δημιουργήθηκε.

Εν τέλει, όπως κάθε φωτογραφικό έργο που δημιουργείται σε βάθος χρόνου, η βιομηχανική φωτογραφία του Δημήτρη Χαρισιάδη προσεγγίζεται με διαφορετικούς τρόπους και από διαφορετικές κατευθύνσεις. Κατ’ αρχάς καλλιτεχνικά, ως ένα συχνά εντυπωσιακό δείγμα φωτογραφικού μοντερνισμού. Εν συνεχεία ως μαρτυρία μιας περιόδου της ελληνικής οικονομίας που έχει ως επί το πλείστον παρέλθει. Τέλος, μπορεί να αντιμετωπισθεί ως ίχνος και αντικατοπτρισμός μιας συγκεκριμένης πολιτικο-οικονομικής ιδεολογίας ή ιστορικής συγκυρίας.

Γιάννης Σταθάτος

Οι «Βιομηχανικές Φωτογραφίες του Δημήτρη Χαρισιάδη» αποτελούν ένα μέρος μόνο της μεγάλης αναδρομικής έκθεσης Φωτογραφικόν Πρακτορείον «Δ. Α. Χαρισιάδης» που παρουσιάσθηκε στο Μουσείο Μπενάκη το 2009. Συνοδεύθηκε από μονογραφικό κατάλογο με κείμενα όλων των επί μέρους επιτρόπων.

Καλλιτέχνης 
Δημήτρης Χαρισιάδης
Επιμελητής 
Γιάννης Σταθάτος
Τοποθεσία & Ημερομηνία 
Μουσείο Μπενάκη
,
2009