Ο φακός μεταξύ τέχνης και επιστήμης

Στήλη "ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ", εφημερίδα Εστία

Συγγραφέας 
Κρίστα Κωνσταντινίδη
Δημοσιευμένο 
Εστία
Αθήνα
Απρίλιος 10, 2004
Αρχείο/α Πηγών