Η επινόηση του τοπίου: Ελληνικό Τοπίο και Ελληνική Φωτογραφία

Η επινόηση του τοπίου. Ελληνικό τοπίο και ελληνική φωτογραφία, 1870-1995 / The Invention of Landscape. Greek Landscape and Greek Photography, 1870-1995.
Camera Obscura, Θεσσαλονίκη, 1996

Το ελληνικό κείμενο αναδημοσιεύθηκε, πολύ ελαφρώς αναθεωρημένο, στον συλλογικό τόμο Η ελληνική φωτογραφία και η φωτογραφία στην Ελλάδα, σε επιμέλεια Ηρακλή Παπαϊωάννου (Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2013)· η αναθεωρημένη αυτή εκδοχή είναι που αναρτάται τώρα εδώ.


Συγγραφέας 
Γιάννης Σταθάτος
Δημοσιευμένο 
Camera Obscura
Θεσσαλονίκη
1996
Κείμενο PDF