λίθοι / lithoi

(
2006
)
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοι
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοι
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --

Ψηφιακές εκτυπώσεις από ψηφιακά αρνητικά

Ιστορικό εκθέσεων
• 2006  Art Tower Agora Gallery, Αθήνα, 4-27/10
• 2007  Zeidoros Centre for the Arts, Κύθηρα, 27/5-28/6

Άλλες παρουσιάσεις
• 2002  λίθοι με τον συνθέτη Παναγιώτη Λευθέρη, για φλάουτο, ηλεκτρονικά και προβολή φωτογραφιών

Δημοσιεύσεις
sky garden/stone garden. Κατάλογος εκθέσεως, Le Spectre des Jardins, Fondation de Coubertin, Παρίσι, 2007