λίθοι / lithoi

(
2006
)
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοι
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοι
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --
John Stathatos: lithoi / Γιάννης Σταθάτος/λίθοιλίθοι / lithoi by John Stathatos --

Digital prints from digital negatives

Exhibition history
• 2006  Art Tower Agora Gallery, Athens; 4-27 October
• 2007  Zeidoros Centre for the Arts, Kythera; 27/5-28/6

Other presentations
• 2002  λίθοι by the composer Panayotis Leftheris, for flute, electronic music and projection

Publications
sky garden/stone garden. Catalogue, Le Spectre des Jardins, Fondation de Coubertin, Paris, 2007