Πύργοι

(
1997
)
John Stathatos: Towers (1997) / Γιάννης Σταθάτος: Πύργοι (1997)
John Stathatos: Towers (1997) / Γιάννης Σταθάτος: Πύργοι (1997)
John Stathatos: Towers (1997) / Γιάννης Σταθάτος: Πύργοι (1997)
John Stathatos: Towers (1997) / Γιάννης Σταθάτος: Πύργοι (1997)

 

Περιγραφή
Πέντε αργυροτυπίες, 170 x 110 εκ.

Ιστορικό εκθέσεων:
• 1997  “A Dream of Urbanity”, 60 Stamford Street, London
• 1997  Chapter Arts Centre, Cardiff, Wales
• 2007  Οι Δεσποινίδες της Αβινιόν, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηνών

Δημοσιεύσεις:
• Art & Design 49: Art & the City, London, September 1996
• European Photography 64/65, Göttingen, summer 1999. With text by Ian Jeffrey.

Αναφορές:
• Ian Jeffrey, “Urban Interventions”, Art & Design 49, September 1996

• Sarah Kent, Time Out, London, 19 Feb 1997