Maria Chroussaki: Photographs 1917-1958

Maria Chroussaki: Aegina, 1950s
Maria Chroussaki: Aegina, 1950s
Maria Chroussaki: Hospital ward, 1941
Maria Chroussaki: Hospital ward,...
Maria Chroussaki: Lake Kaiafas, 1950s
Maria Chroussaki: Lake Kaiafas, ...
Maria Chroussaki: Liberation of Athens, October 1944
Maria Chroussaki: Liberation of ...

Exhibition at the National Gallery, Athens, on the publication of the monograph Maria Chroussaki: Photographs 1917-1958.

Artist 
Maria Chroussaki
Curator 
John Stathatos
Location & Date 
National Gallery, Athens
,
2000