Κυριάκος Ντελόπουλος: Ενθύμιον ωραίας Άνδρου (Καθημερινή)