Νίκος Παναγιωτόπουλος: Φωτογραφίες από τα μοναστήρια της Παλαιστίνης (Χάρτης)

Author 
Νίκος Παναγιωτόπουλος
Published 
Χάρτης 3
Αθήνα
November 1982
Source File(s)